provlimatismoi top banner 2019

Με τη συνειδητή δράση ο άνθρωπος κατόρθωσε να βελτιώνει συνεχώς την παραγωγή υλικών αγαθών. O πλούτος όμως που συσσωρεύτηκε δημιούργησε μια περιουσιακή ανισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους και σχέσεις ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Ομάδες ανθρώπων ιδιοποιήθηκαν την εργασία των άλλων ομάδων. Έτσι χωρίστηκε

se doulevoun ImgL

η κοινωνία σε τάξεις. Η άνιση κατανομή του κοινωνικού πλούτου οδήγησε αυτές τις τάξεις σε μία ασυμφιλίωτη σύγκρουση μεταξύ τους, στην ταξική πάλη. Μέσα από αυτή τη διαδικασία η κοινωνία πέρασε από το δουλοκτητικό σύστημα στο φεουδαρχικό, το οποίο με τη σειρά του έδωσε τη θέση του στο σημερινό κοινωνικό σύστημα, το καπιταλιστικό.
        Στο καπιταλιστικό σύστημα η κυρίαρχη τάξη, δηλαδή η αστική τάξη εκτός από βίαια χρησιμοποιεί και ψυχολογικά μέσα για να συντηρήσει και να επιβάλει τη δική της άποψη, τη δική της ιδεολογία ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα την εκμετάλλευση των άλλων τάξεων και κύρια της εργατικής τάξης, που είναι ο βασικός της αντίπαλος. Προσπαθεί εξουδετερώνοντας τη λογική, να την αντικαταστήσει με το συναίσθημα και τα ένστικτα, τα οποία μπορεί να ελέγξει με ψυχολογικά τεχνάσματα.
        Επηρεάζοντας τη συνείδηση του κύριου αντίπαλου της προσπαθεί να κάνει την εργατική τάξη ανίκανη να ξεχωρίσει το πραγματικό από το φανταστικό, το αληθινό από το κάλπικο, να μη μπορεί να εκτιμήσει τι είναι ουσιαστικό και τι ανούσιο. Προσπαθεί να προκαλέσει αντιδράσεις και συμπεριφορές που να ωθήσουν την εργατική τάξη σε πράξεις που δεν έχουν φιλτραριστεί από τη συνείδησή της, που δεν έχουν σχεδιαστεί με τη λογική. Τέτοιες αντιδράσεις οδηγούν την εργατική τάξη και όλο το λαό σε καλά σχεδιασμένες παγίδες και αδιέξοδα. Αυτό στην ουσία είναι το αντικείμενο του Αόρατου Πολέμου που η αστική τάξη διεξάγει συνειδητά και σε ολοένα και μεγαλύτερη κλίμακα.
        Όταν τον 16ο αιώνα είχε εμφανιστεί σε εμβρυακή ακόμα μορφή το καπιταλιστικό σύστημα, η διάδοση των γνώσεων είχε καθαρά θρησκευτικό χαρακτήρα. Σταδιακά μετατράπηκε σε εργαλείο θετικού ή αρνητικού επηρεασμού του λαού από τις αστικές κυβερνήσεις και τα πολιτικά της κόμματα παίρνοντας από τον 19ο αιώνα και μετά δραματικές διαστάσεις.
        Η αστική προπαγάνδα στην προσπάθειά της να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα, που είναι κύρια η επιδίωξη του μέγιστου δυνατού καπιταλιστικού κέρδους, αναβαθμίζει συνεχώς τις τεχνικές της . Αξιοποιεί τις παρατηρήσεις των Ψυχολογικών θεωριών και τις προσαρμόζει στις ανάγκες της. Αντλεί συνταγές ψυχολογικού επηρεασμού από το σύγχρονο Μάρκετινγκ. Για να επηρεάσει προς το συμφέρον της το λαό παραμερίζει τη λογική και κατευθύνει τις βολές της απευθείας στο υποσυνείδητο και τα ένστικτα του ανθρώπου. Χρησιμοποιεί ένα σύνολο από δόλιες τεχνικές όπως το ψέμα, την απόκρυψη η διαστρέβλωση και τη συσκότιση της αλήθειας, Η λογοκρισία, οι προβοκάτσιες, ο εθνικισμός, ο ρατσισμός, η δαιμονοποίηση του αντιπάλου και ο αντικομμουνισμός είναι μερικές από αυτές τις τεχνικές που είναι ανάγκη να γίνουν γνωστές σε όλο το λαό ώστε να μπορεί να συνειδητοποιεί τις παγίδες που του στήνουν διαρκώς οι αετονύχηδες της αστικής τάξης και να τις αντιπαλεύει. Εργαλείο του και όπλο του για την αντιμετώπιση της αστικής προπαγάνδας είναι η ιδεολογία του, η ιδεολογία της εργατικής τάξης, που έχει όμως τελείως διαφορετική βάση και μεθοδολογία καθώς εκλαϊκεύει την επιστημονική θεωρία του διαλεκτικού ιστορικού υλισμού. Όσο μάλιστα αυτή θα γίνεται κτήμα μεγαλύτερων λαϊκών στρωμάτων τόσο η αστική προπαγάνδα θα αδυνατεί να βρίσκει στόχο στην ψυχή και στο μυαλό του λαού. Και όταν πια ο λαός αποκτήσει συνείδηση των συμφερόντων του και γίνει τάξη για τον εαυτό του τότε κανένα δίχτυ επηρεασμού, καμιά προπαγάνδα όσο αριστοτεχνικά κι αν είναι σχεδιασμένη δε θα μπορεί να ανακόψει το νικηφόρο δρόμο που οδηγεί στο αύριο που νομοτελειακά του ανήκει.

Διάβασε αναλυτικά: Ο αόρατος πόλεμος

Μπορείτε να σχολιάσετε...


Security code
Ανανέωση